Telefónny zoznam s vyhľadávaním podľa čísla

Ochrana osobných údajov

Obsah portálu je tvorený výhradne jeho návštevníkmi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah týchto stránok a vyhradzuje si právo odstrániť akýkoľvek obsah z nich, ktorý porušuje zákon, je nepravdivý alebo poškodzuje tretiu osobu.

Telefónne číslo nie je osobným údajom, ak ho nie je je možné s určitosťou spojiť s fyzickou osobou. Žiadame preto našich návštevníkov aby do našej databázy zaraďovali len čísla neporušujúce zákon o ochrane osobných údajov.

Fyzická osoba je prirodzená osoba, ľudská bytosť, človek, jednotlivec, ktorej právo priznáva možnosť byť účastníkom (subjektom) právneho vzťahu prostredníctvom právnej spôsobilosti, pričom je irelevantné, či je štátnym občanom štátu pobytu, cudzincom alebo bezdomovcom.

Právnická osoba je organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva vlastnú právnu subjektivitu. Obvykle je to podnik, organizácia, nadácia, ktorá je spôsobilá k právam a povinnostiam, má teda právnu subjektivitu.

V prípade nezrovnalostí prosím kontaktujte správcu stránky na [email protected]